URSA SCHOEPPER CV

EXPERIMENTELLE FOTOKUNST

 

EMERGENCE OF COLOUR

RECONSTRUCTION

IMAGINATION

CLASSIC CATEGORIES

 

PHOTOGRAPHIC / GRAPHIC

MIXED MEDIA

EDITIONEN

STELEN

 

PROJECTS

EVENT

IMPRESSUM /CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOVER NEW ARTWORKS

 

• APPEARANCE OF NATURE

• BLÜHENDE LANDSCHAFTEN

• REPROCESSING WORLD

• MENSCH SEIN

• SURREAL

• FARBKLANG

 

 

 

 

 

NEWS BY ARTITIOUS BERLIN

SPECIAL LINKS

 

 

 

schoene aussichten

perspektivisch

pfeil1pfeil2 navi links navi links